Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Для одержання дозволу роботодавець подає (уповноважена ним особа) до територіального органу Держпраці заяву до якої додається:

- на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

- на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва — це документ, який містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Висновок експертизи стану охорони праці складається експертною організацією, яка має на це дозвіл.

Щоб отримати висновок такої експертизи, необхідно надати до експертної організації документацію з охорони праці, матеріали атестації робочих місць за умовами праці, висновки медичних оглядів, протоколи навчання і т.п.

Для різних видів робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію різних машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки для проходення експертизи щодо стану охорони праці потрібні різні пакети документації.

Ми готові підготувати для ВАШОГО підприємства необхідні пакети документації для проходження експертизи стану охорони праці з метою отримання дозволу на виконання заявлених ВАМИ робіт підвищеної небезпеки чи на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Ми забезпечимо супровід в ході проведення експертизи для отримання Висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва по заявлених роботах підвищеної небезпеки чи на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

а також подамо необхідну документацію до Держпраці на отримання необхідного дозволу.

На зв'язку
65000, м. Одеса, Михайлівська вулиця, 44в