Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Деякі види робіт підвищеної небезпеки або експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Щоб зареєструвати таку Декларацію необхідно організувати і відповідно оформити проведення аудиту з охорони праці. Аудит фіксує відповідність законодавству з охорони праці документації з охорони праці, перевіряються матеріали атестації робочих місць за умовами праці, висновки медичних оглядів, протоколи перевірки знань відповідних інструкцій та Правил охорони праці.

Результатом аудиту охорони праці повинен бути пакет документів, в який входить:

- Опитувальний лист аудиту щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

- Протокол невідповідності - при необхідності;

- Контрольний лист аудиту щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

- План аудиту;

- Висновок аудиту щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

- Звіт про аудит щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

Ми допоможемо зібрати весь необхідний пакет дукументів, проведемо аудит охорони праці, допоможемо зареєструвати декларацію.

На зв'язку
65000, м. Одеса, Михайлівська вулиця, 44в

Дзвоніть! Бо є-мейл не завжди встигаю переглянути.