Аудит охорони праці

Проведення аудиту охорони праці регламентується статтею 13 Закону України "Про охорону праці" Управління охороною праці та обов'язки роботодавця.

Також, проведення і оформлення матеріалів аудиту з охорони праці вимагається при реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Аудит з охорони праці дозволяє побачити проблемні місця в системі управління охороною праці (СУОП), скласти план, по яким напрямкам треба проводити роботу з питань охорони праці, яку документацію треба оформити, які порушення і невідповідності відповідно до діючих нормативно-правових актів охорони праці (НПАОП) необхідно усунути.

Аудит охорони праці — це документально оформлене системне обстеження й аналіз стану умов і безпеки праці з метою визначити їх відповідність критеріям, установленим законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці.

В першу чергу проводиться аудит документації з охорони праці. Не оформлена або не правильно оформлена документація з охорони праці може вплинути на важкість покарання керівника підприємства, якщо на підприємстві станеться нещасний випадок.

Проводиться опитувальна робота з працівниками та посадовими особами підприємства на робочих місцях. щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підприємства.

Оформляються:

Опитувальний лист аудиту

Протоколи невідповідності, якщо такі є

Контрольний лист аудиту

Звіт про аудит

Висновок аудиту

Матеріали аудиту надаються для контролю інспектору Державної служби України з питань праці під час проведення державного нагляду та контролю у сфері охорони праці.

Увага! Якщо при перевірці виявляється, що відсутні матеріали аудиту охорони праці, на які було посилання при реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, така декларація буде анульована за фактом надання недостовірних даних.

На зв'язку
65000, м. Одеса, Михайлівська вулиця, 44в

Дзвоніть! Бо є-мейл не завжди встигаю переглянути.