Охрана труда. Решаем вопросы. +380957356565

Як допомогти людині з проникаючим пораненням у груди?!!

Ми готові. Курс домедичної допомоги.

укр ру відео

Ознаки проникаючої травми грудної клітки:

наявність ран;
утруднене дихання;
кровотеча з рани (кров може бути червоною, пінистою);
звук всмоктування повітря при кожному вдиху;
можливе кровохаркання.

Послідовність дій при наданні допомоги людині з пораненням у груди:

1) переконатися у відсутності небезпеки собі;
2) провести огляд потерпілого, визначити наявність свідомості, дихання;
3) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги зателефонувавши на 103 або 112;
4) якщо у потерпілого відсутнє дихання, розпочати серцево-легеневу реанімацію;
5) при проникаючій травмі грудної клітки:
а) попросити потерпілого зробити глибокий видих;
б) накласти на рану чисту, стерильну серветку та матеріал, що не пропускає повітря (наприклад, шматок поліетиленового пакету, пластикову обгортку тощо);
в) зафіксувати пов’язку лейкопластирем, залишивши її край вільним;
г) при вогнепальному пораненні грудної клітки перевірити місце можливого виходу кулі. Якщо виявлено другий отвір, накласти пов’язку, як описано вище, та зафіксувати її з усіх боків;
ґ) надати постраждалому напівсидяче положення — це важливо;
д) покрити потерпілого термопокривалом/покривалом;
е) забезпечити постійне спостереження за постраждалим до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;
ж) у разі погіршення стану потерпілого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати 103 або 112 диспетчеру екстреної медичної допомоги.

Ознаки закритої травми грудної клітки з підозрою на внутрішню кровотечу:

посинення шкіри (утворення синця) на місці травми;
відчуття крепітації при пальпації грудної клітки;
утруднене дихання;
можливе кровохаркання;
часте дихання (більше 20 вдихів за хвилину);
бліда, холодна або волога на дотик шкіра;
нудота;
блювання;
почуття спраги;
порушення свідомості.

Послідовність дій при наданні допомоги людині із закритою травмою грудної клітки з підозрою на внутрішню кровотечу:

а) надати постраждалому напівсидяче становище;
б) покрити постраждалого термопокривалом/покривалом;
в) забезпечити постійне спостереження за постраждалим до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;
г) у разі погіршення стану потерпілого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати 103 або 112 диспетчеру екстреної медичної допомоги.

Допомога при пораненні у груди.

Як допомогти пораненому у груди. Дізнайтеся за 3 хвилини 28 секунд.

Зверніть увагу: коли закріпите клапан із плівки, підніміть (відсуньте його край), попросіть пораненого зробити глибокий вдих, поправте клапан. Тепер при вдиху повітря не надходитиме в рану.

https://loretest.com/files/video/domed_dopomoga/16travma_grudi.mp4
Перша допомога при пораненні у груди

!

Как помочь человеку с проникающим ранением грудной клетки?!!

Это может каждый

Признаки проникающей травмы грудной клетки:

наличие раны;
затрудненное дыхание;
кровотечение из раны (кровь может быть алой, пенистой);
звук всасывания воздуха при каждом вдохе;
возможно кровохарканье.

Последовательность действий при оказании помощи человеку с ранением в грудь:

1) убедиться в отсутствии опасности для себя;
2) произвести осмотр пострадавшего, определить наличие сознания, дыхания;
3) вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи по телефону 103 или 112;
4) если у пострадавшего отсутствует дыхание, начать сердечно-легочную реанимацию;
5) при проникающей травме грудной клетки:
а) попросить пострадавшего произвести глубокий выдох;
б) наложить на рану чистую, стерильную салфетку и материал, не пропускающий воздух (например, кусок полиэтиленового пакета, пластиковую обертку и т.п.);
в) зафиксировать повязку лейкопластырем, оставив один ее край свободным;
г) при огнестрельном ранении грудной клетки проверить место возможного выхода пули. Если обнаружено второе отверстие, наложить повязку, как описано выше, и зафиксировать ее со всех сторон;
ґ) предоставить пострадавшему полусидячее положение — это важно;
д) покрыть пострадавшего термопокрывалом/покрывалом;
е) обеспечить постоянное наблюдение за пострадавшим до прибытия бригады экстренной (скорой) медицинской помощи;
ж) при ухудшении состояния пострадавшего до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи повторно позвонить по телефону 103 или 112 диспетчеру экстренной медицинской помощи.

Признаки закрытой травмы грудной клетки с подозрением на внутреннее кровотечение:

посинение кожи (образование кровоподтека) на месте травмы;
ощущение крепитации при пальпации грудной клетки;
затрудненное дыхание;
возможное кровохарканье;
частое дыхание (более 20 вдохов в минуту);
бледная, холодная или влажная на ощупь кожа;
тошнота;
рвота;
чувство жажды;
нарушение сознания.

Последовательность действий при оказании помощи человеку с закрытой травмой грудной клетки с подозрением на внутреннее кровотечение:

а) предоставить пострадавшему полусидячее положение;
б) покрыть пострадавшего термопокрывалом/покрывалом;
в) обеспечить постоянное наблюдение за пострадавшим до прибытия бригады экстренной (скорой) медицинской помощи;
г) при ухудшении состояния пострадавшего до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи повторно позвонить по телефону 103 или 112 диспетчеру экстренной медицинской помощи.

Помощь при ранении в грудь.

Как помочь раненому в грудь. Узнайте за 3 минуты 28 секунд.

Обратите внимание: когда закрепите клапан из пленки, приподнимите (отодвиньте его край), попросите раненного сделать глубокий вдох, поправьте клапан. Теперь при вдохе воздух не будет поступать в рану.

https://loretest.com/files/video/domed_dopomoga/16travma_grudi.mp4

!

Exit mobile version